اسامی برخی از پزشکان پیشگیری بهتر از درمان است اما زمان درمان به پزشک قابل و متخصص نیاز دارید

نام پزشکتخصصاستانآدرسشماره تماس
محمدحسین روزیطلب متخصص بیماری های چشمفارسخیابان اردیبهشت - کلینیک نور طبقه سوم071 32317718
محسن آزادی متخصص ارتوپدی و تروماتولوژیفارسخ اردیبهشت - تقاطع صورتگر - جنب داروخانه دکتر دهقان زاده071 32340088
سعید روستا متخصص بیماری های داخلیفارسخ زند - نبش 20 متری سینما سعدی - ساختمان شیراز - طبقه دوم071 32337350
مهدی طباطبایی متخصص بیماری های داخلیفارسفلکه دانشجو - ساختمان ارم - طبقه سوم071 32298382
مژگان زمانی متخصص بیماری های داخلیفارس20 متری سینما سعدی - روبروی بیمارستان شفا - مجتمع پزشکی پرند071 32331436
مهرداد سجادی متخصص اعصاب و روانفارسخ زند - روبروی اتفاقات بیمارستان شهید فقیهی - کوچه 41 ساختمان سینا طبقه 2 واحد 303071 32346425
بهزاد اسکندری ثانی متخصص ارتوپدی و تروماتولوژیفارسخ زند - روبروی بیمارستان شهید فقیهی - اول 20 متری - مجتمع پزشکی شیراز - طبقه دوم071 32358927
شاهین آقایی متخصص بیماری های پوستفارسدرمانگاه پوست 7-540 - بیمارستان شهید فقیهی071 32319049
علی اکبر دهقانی اشکدزی متخصص بیماری های داخلیفارسفلکه دانشجو - مجتمع پزشکی ارم071 32299855
سید احمد کاشانی فوق تخصص اعصاب کودکانفارسمیدان دانشجو071 36271532
مژگان اقبالی دندانپزشکفارسابتدای خ اردیبهشت - روبروی بیمارستان شفا - ساخمان 65071 32351365
محمدمهدی امینی متخصص ارتوپدی و تروماتولوژیفارسخ زند - بالاتر از 20متری سینما سعدی - جنب کوچه 43 - ساختمان پزشکان - طبقه اول و بیمارستان های MRI - شفا و شهر071 32353125
شاهرخ اعتمادی متخصص ارتوپدی و تروماتولوژیفارسخ زند - بالاتر از 20متری سینما سعدی - جنب کوچه 43 - ساختمان پزشکان فارس071 32330875
علی جوادپور فوق تخصص اعصاب کودکانفارسبیمارستان حافظ، بخش اعصاب و روان - درمانگاه امام رضا071 36271531
فرشید فیروزمکان متخصص اعصاب و روانفارسخیابان سی متری - بعد از داروخانه باک دومین کوچه071 32301361


با داشتن علم و آگاهی مقدماتی می توانید از بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری نمایید دانشنامه پزشکی

قدرت گرفته در
ایران
اورژانس های قلبی »» دستگاه شوک الکتریکی خودکار – AED
یکی از شایعترین مداخلات درمانی مورد استفاده در کنترل ایست قلبی ، دفیبریلاسیون (شوک الکتریکی) است

آموزش همگانی »» زنجیره بقا - Chain of Survival
مدیریت حوادث »» سیستم فرماندهی حوادث بیمارستانی - HICS
اورژانس های قلبی »» خط کش نوار قلب - ECG Ruler