اسامی برخی از پزشکان پیشگیری بهتر از درمان است اما زمان درمان به پزشک قابل و متخصص نیاز دارید

نام پزشکتخصصاستانآدرسشماره تماس
خلیل اله حامد پور متخصص بیماری های پوستفارسخ زند - نبش 20 متری سینما سعدی - مجتمع پزشکی شیراز - طبقه 4071 32350523
سیدعلی علوی شوشتری فوق تخصص اعصاب کودکانفارسدرمانگاه امام رضا - بیمارستان حافظ071 36271531
علی اکبر دهقانی اشکدزی متخصص بیماری های داخلیفارسفلکه دانشجو - مجتمع پزشکی ارم071 32299855
احمد انقیاد متخصص ارتوپدی و تروماتولوژیفارسخیابان زند - ساختمان دی - طبقه اول071 32300186
رهام پولادی متخصص ارتوپدی و تروماتولوژیفارسبلوار زند - روبروی بیمارستان سعدی کوچه 41 - ساختمان پارس - طبقه اول071 32301096
پریسا پیروی متخصص بیماری های پوستفارسخ زند - بین 20متری و صورتگر ، ساختمان پزشکان فارس- طبقه دوم - طبقه فوقانی - داروخانه نیکان071 32331055
منصور حق شناس فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژیفارسخیابان معدل شرقی - روبروی سازمان آموزش و پرورش شاپرک 4 ط 3071 2344622
احمد غنی زاده فوق تخصص اعصاب کودکانفارسروانپزشک بیمارستان حافظ071 36079319
محمدمهدی امینی متخصص ارتوپدی و تروماتولوژیفارسخ زند - بالاتر از 20متری سینما سعدی - جنب کوچه 43 - ساختمان پزشکان - طبقه اول و بیمارستان های MRI - شفا و شهر071 32353125
شاهین آقایی متخصص بیماری های پوستفارسدرمانگاه پوست 7-540 - بیمارستان شهید فقیهی071 32319049
مسعود چهل گردی متخصص بیماری های چشمفارسخ زند - روبروی دانشکده مهندسی - ساختمان یاس071 2307223
رضا رخشان متخصص بیماری های چشمفارسمیدان دانشجو - ساختمان دوهزار -071 32332031
احمد انصاف داران متخصص ارتوپدی و تروماتولوژیفارسخ سیدجمال اسدآبادی - روبروی شیرینی گلها - ساخمان شماره 15 - طبقه اول - بیمارستان دکتر فرهمندفر071 32356550
نسترن دانش شهرکی متخصص اعصاب و روانفارسبلوار زند - روبروی 20متری سینما سعدی - مجتمع پزشکی سینا، طبقه سوم071 32304568
علیرضا بهرامی دندانپزشکفارسذوالانوار - کوچه 12 - سمت راست درب اول، طبقه دوم پلاک 30917 6000663


با داشتن علم و آگاهی مقدماتی می توانید از بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری نمایید دانشنامه پزشکی

قدرت گرفته در
ایران
اورژانس های قلبی »» دستگاه شوک الکتریکی خودکار – AED
یکی از شایعترین مداخلات درمانی مورد استفاده در کنترل ایست قلبی ، دفیبریلاسیون (شوک الکتریکی) است

مدیریت حوادث »» سیستم فرماندهی حوادث بیمارستانی - HICS
آموزش همگانی »» زنجیره بقا - Chain of Survival
اورژانس های قلبی »» خط کش نوار قلب - ECG Ruler